Skautské středisko DUB Všenory

Tradice našeho střediska:

Jako snad každé středisko, i my máme své tradice, zvyky a akce, kterých se pravidelně zúčatsňujeme. Naše tradice jsme rozdělili do dvou skupin. Ta první se týká běžného dění ve středisku: aktivity, akce, charita, atd. Ta druhá obsahuje naše zvyky z letního tábora.